w kierunku finansowania patomorfologii

W dniu 18 września odbyło się zebranie ZG PTP oraz nadzoru specjalistycznego.

Omówiono aktualizację kryteriów licencji PTP dla zakładów patologii. Zaproponowano nowy tryb składania zgłoszeń oraz weryfikacji podanych informacji. Ze względu na pismo prof. Przemysława Majewskiego, przechodzącego na emeryturę i zakończenia przewodniczenia Komisji do spraw Licencji PTP, zaproponowano także nowy skład komisji. Dokumenty dotyczące licencji w nowej formie zostaną wkrótce (po zakończeniu prac redakcyjnych) przedstawione na stronie internetowej.

W najbliższym czasie zostaną zakończone prace dotyczące uzupełnienia i aktualizacji procedur opracowania materiału do diagnostyki patomorfologicznej.

Zaakceptowano projekt powołania grupy roboczej w celu opracowania standardów dotyczących przygotowania materiału do patomorfologicznej diagnostyki mikroskopowej oraz badań dodatkowych, a docelowo systemu kontroli jakości etapów technicznych opracowania materiału. Ten cel ZG PTP stara się sfinansować ze środków zewnętrznych.

Przedstawiono część wyników ankiety przygotowanej we współpracy konsultanta krajowego oraz Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Ankieta została przeprowadzona w sierpniu br. Dzięki zebranym informacjom ze szpitali różnej wielkości, przygotowano „twarde dane” dotyczące rzeczywistości cen dumpingowych oraz elementów wydłużających czas potrzebny do postawienia pełnego rozpoznania.

 

W dniu 19 września, w Ministerstwie Zdrowia odbyło się posiedzenie Rady ds. Onkologii, na którym głównym tematem była akredytacja zakładów patomorfologii. Konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii przedstawił wyniki ankiety przeprowadzonej przez CMJ. Zostały przedstawione opublikowane i przygotowywane podstawy przeprowadzania licencjonowania i (docelowo) akredytacji zakładów patologii. Otrzymaliśmy zapewnienie, że toczą się prace nad bezpośrednim finansowaniem procedur (świadczeń) patomorfologicznych. W procesie weryfikacji jednostek wykonujących takie badania, mają być wykorzystane rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii, zasady licencjonowania opracowane i stosowane przez PTP, wdrożenie systemu kontroli jakości oraz akredytacja zakładów patologii.

Dodaj komentarz