po zjeździe ESP w Bilbao

W czasie Europejskiego Kongresu Patologii w Bilbao odbyło się spotkanie przedstawicieli towarzystw poszczególnych krajów. Najważniejszymi poruszanymi tematami były:

– głosowanie w sprawie uchylenia europejskiego zakazu stosowania formaliny ma odbyć w najbliższych miesiącach; wszystkie towarzystwa narodowe oraz organizacje pacjentów złożyły wspólne oświadczenia popierające zniesienie tego zakazu dla celów diagnostyki medycznej;

– test progresywny: lekarze (rezydenci i specjaliści) z Polski byli w pierwszej 10-tce najliczniej biorących udział w tej formie samokształcenia, uzyskując średnio 49% prawidłowych odpowiedzi (najwyższy „narodowy” wynik wyniósł 72% – kraj spoza kontynentu europejskiego, a najniższy 22% – europejski kraj spoza UE); w teście wzięli udział przedstawiciele z 53 krajów;

– omawiano po raz kolejny sprawę zachęcenia do wspólnego członkostwa w europejskim i krajowym towarzystwie naukowym; jeżeli co najmniej 30% aktywnych patologów (rezydentów i specjalistów), członków towarzystwa krajowego będzie także członkami ESP, wówczas członkowie ESP z danego kraju mogą korzystać w szerszym zakresie ze stypendiów i dotacji ze środków ESP;

– kolejny zjazd ESP odbędzie się w Nicei w dniach 7-11 września 2019r.

Dodaj komentarz