Posiedzenie Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych

Poniżej przekazuję otrzymane dzisiaj zaproszenie:

Gliwice, dnia 18.10.2017

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na kolejne posiedzenie Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych, które odbędzie się 1 grudnia br. w Centrum Onkologii – Instytucie w Gliwicach.

Jak zwykle, spotkanie będzie zorganizowane w sposób dwutorowy: 1/ konsultacje histopatologiczne trudnych przypadków raka tarczycy, 2/ wspólna dyskusja endokrynologów
i patologów na temat aktualnych problemów związanych z diagnostyką i leczeniem raka tarczycy.

Dokładny plan zebrania dołączamy.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prof. dr hab.n.med. Dariusz Lange                                                  Prof. dr hab.n.med. Barbara Jarząb

Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów                                      Przewodnicząca PGNE

 

Gliwice, 18.10.2017

Drodzy Koledzy,

 

Serdecznie zapraszamy na najbliższe spotkanie Polskiej Grupy ds. Nowotworów Endokrynnych,
które odbędzie się w Centrum Onkologii- Instytucie, Oddziale w Gliwicach, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 15, w dn. 30.11-01.12.2017


Plan Spotkania:

 

30.11.2017 (czwartek)

 

1600-1900         Konsultacje histopatologiczne

                       (Zakład Patologii Nowotworów, II p.)

 

01.12.2017 (piątek)

           

730 – 1030             Konsultacje histopatologiczne
(Zakład Patologii Nowotworów, II p.)

1030 – 1045          Kawa, śniadanie

1100 – 1200          Wykłady – Sala Wykładowa im. J. Święckiego

1100 – 1145          Omówienie nowej klasyfikacji WHO raków tarczycy

prof. dr hab. n med. Dariusz Lange, Zakład Patologii Nowotworów

1145 – 1200          Dyskusja

1200 – 1230          Prezentacja i omówienie konsultacji histopatologicznych

1230                                           Obiad

Zapraszamy serdecznie zarówno klinicystów jak i patologów i prosimy o zgłaszanie trudnych przypadków do konsultacji.

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres: Emilia.Kulik@io.gliwice.pl, opłata konferencyjna wynosi

40 zł i jest płatna gotówką na miejscu.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

Prof. dr hab.n.med. Dariusz Lange                                                  Prof. dr hab.n.med. Barbara Jarząb

Kierownik Zakładu Patologii Nowotworów                                      Przewodnicząca PGNE

Dodaj komentarz