sprawy bieżące naszego Towarzystwa

Poniżej przedstawiamy sprawy dotyczące naszego Towarzystwa dyskutowane na zebraniu ZG w dniu 8 grudnia oraz w ramach wystąpienia prezesa w dniu 16 grudnia w czasie konferencji „seniorów” w CMKP. Najważniejsze obecnie sprawy dotyczą dwóch obszarów:

 1. kontynuacja prac nad procedurami patomorfologicznymi w celu wyodrębnienia ich wyceny w ramach świadczeń zdrowotnych.
 2. propozycję zmian w statucie towarzystwa – przedstawione poniżej,

Ad 1. W celu kontynuacji prac związanych z opisaniem procedur patomorfologicznych w zakresie badań nieonkologicznych oraz sugerowaną przez część towarzystw klinicznych modyfikacją opublikowanych procedur onkologicznych, zgodnie z decyzją ZG PTP prof. R. Langfort będzie zwracać się z prośbą o pomoc w tej sprawie. Termin zakończenia tego etapu wyznaczono na 31 stycznia 2017r.

Ad 2. Lista propozycji zmian w statucie (wszelkie uwagi i uzupełnienia proszę przesyłać bezpośrednio do prezesa lub sekretarza do dnia 15 stycznia 2017r):

 • zmiana systemu opłacania składek członkowskich (na konto ZG PTP z utrzymaniem części funduszu na działalność oddziału),
 • uporządkowanie zasad określania składu ZG
  (relacji z Konsultantem Krajowym i Redaktorem Naczelnym PJP),
 • zdefiniowanie relacji z European Society of Pathology oraz International Academy of Pathology (możliwość wspólnego członkostwa),
 • struktura działalności naukowej
  (grupy robocze, sekcje)
 • siedziba Towarzystwa, a siedziba prezesa
  (korespondencja)
 • możliwość wykorzystania środków zewnętrznych na działalność statutową
  (np. stypendia, badania naukowe),
 • zdefiniowanie zasad udzielania patronatu Towarzystwa działaniom innych podmiotów (propozycja regulaminu: regulamin-udzielania-patronatu-ptp).

Dodaj komentarz