PILNE! – projekt rozporządzenia przedstawiony do konsultacji

Po uzgodnieniach z prof. R. Kordkiem, w celu wypracowania wspólnego stanowiska naszego środowiska proszę o nadsyłanie uwag na adres: andrzej.marszalek@wco.pl do dnia 10 stycznia 2017r. Na podstawie nadesłanych uwag wspólnie z Konsultantem Krajowym opracujemy jednolite stanowisko, które zostanie przesłane do ministerstwa.

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293251

 

Dodaj komentarz