Formalina w Europie podstawowym utrwalaczem w patomorfologii

19 listopada na spotkaniu w Brukseli grupy roboczej Pathology Board of UEMS (Union Européenne des Médicins Spécialistes; European Union of Medical Specialists) przekazano informację, że obecnie są na ukończeniu prace legislacyjne w Parlamencie Europejskim zezwalające na użycie formaliny w procedurach patomorfologicznych. Główny argument, który znalazł zrozumie wśród europarlamentarzystów jest związany z faktem, że ze względu na brak odpowiedniego zamiennika, zakaz użycia formaliny wpłynąłby na zagrożenie zdrowia pacjentów. Jednocześnie zaznaczono, że będą prowadzone prace nad poszukiwaniem zamiennika formaliny. Obecnie w niektórych krajach wprowadza się dodatkowe procedury w szpitalach, które mają ograniczyć ekspozycję pracowników na opary formaliny.

Obecna sytuacja prawna jest wynikiem wspólnego działania ESP (European Society of Pathology) oraz UEMS, które były wsparte przez towarzystwa naukowe w poszczególnych krajach. Także PTP wzięło udział w tych działaniach, o czym informowaliśmy we wrześniu br.

Dodaj komentarz