Spotkanie Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich

W dniu 27 czerwca 2016 dr Jarosław Wejman członek ZG Polskiego Towarzystwa Patologów uczestniczył spotkaniu Konferencji Prezesów Towarzystw  Lekarskich. Sprawozdanie ze spotkania poniżej.

 

Spotkanie odbyło się w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie i było prowadzone przez Przewodniczącego KPTL prof. Romualda Krajewskiego.

Wśród zaproszonych gości była p. Dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa w Ministerstwie Zdrowia p. Katarzyna Chmielewska oraz przedstawiciel środowiska młodych lekarzy dr. Tomasz Imiela.

Wśród poruszonych zagadnień omówiono m.in. kwestię zubożenia języka polskiego, którym posługują się lekarze , zwłaszcza młodzi. Poruszono także sprawę niestosowania skrótów medycznych np. w skierowaniach na badania- dla jednych (zwłaszcza w obrębie tej samej specjalności wydają się oczywiste) a dla innych mogą być źródłem pomyłek.

Sporo czasu poświęcono omówieniu konieczności opracowania i wdrożenia tzw. Wytycznych postępowania lekarskiego. Przy NIL powołano Ośrodek ds. wytycznych.  W naszym Towarzystwie są to tzw. Standardy postępowania opracowane dla większości materiałów onkologicznych. Padło jednakże kilka głosów sprzeciwu obawiających się , że narzucenie standardów może krępować swobodę działania lekarskiego w pewnych przypadkach- wydaje się jednakże, że większość zebranych była za wprowadzeniem owych wytycznych.

W wystąpieniu dr Imieli była mowa o problemach lekarzy w trakcie specjalizacji. Ogólnopolskie badania wykazały szereg problemów związanych m.in. ze słabą jakością kształcenia, dostępnością do miejsc stażowych. Poruszono także kwestię podwyżek uposażenia dla lekarzy rezydentów- ten temat wywołał kontrowersję, ponieważ niektórzy z zebranych twierdzili, że spowoduje to dysproporcje w zarobkach z innymi lekarzami. Stwierdzono, że reforma uposażeń powinna objąć wszystkich pracowników ochrony zdrowia. W/w badanie ogólnopolskie wykazało znaczącą aprobatę dla kierowników specjalizacji- znaleźli uznanie w ocenie lekarzy specjalizujących się. Podniesiono także kwestię konieczności wprowadzenia wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji a także ew. wprowadzenie ograniczenia możliwości opieki nad najwyżej dwoma specjalizantami.

Przedstawiciel Towarzystwa Rehabilitacji zwrócił uwagę na problem swojego środowiska związany z powołanie samorządu fizjoterapeutów, w którym nie lekarze będą wykonywać czynności bez skierowań od lekarzy. Podobny problem konieczności rozdzielenia kompetencji istnieje (istniał) w naszym środowisku, gdzie przedstawiciele izby diagnostów laboratoryjnych w sposób nieuprawniony usiłują wchodzić w kompetencje naszej specjalności.

Po raz kolejny była mowa o konieczności włączenia się towarzystw naukowych w szkolenie podyplomowe- kilku przedstawicieli „pochwaliło się” swoimi osiągnięciami.

Prof. Krajewski podkreślił, że istnieje potrzeba dostosowania egzaminów specjalizacyjnych do wymogów towarzystw europejskich , tak aby certyfikaty były uznawane w unii europejskiej.

Na zakończenie NIL wspólnie z MZ zwróciło się do przedstawicieli towarzystw o oszacowanie ilu lekarzy powinno specjalizować się w danej dziedzinie- jakie jest ogólnokrajowe zapotrzebowanie- chodzi o właściwe rozmieszczenie środków.

Następna Konferencja Prezesów Towarzystw Lekarskich jest planowana na grudzień br.

Dodaj komentarz