Przypadek 234. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia z wolno powiększającym się, niebolesnym guzkiem palca środkowego ręki lewej. W badaniach obrazowych dobrze odgraniczony, bez związku z kością, z nielicznymi zwapnieniami.

Do badania makroskopowego nadesłano spoisty, białawy guzek wymiarów 2,5×1,5x1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczony /czarna linia/, stosunkowo ubogo komórkowy guzek podzielony na zraziki, z pojedynczymi zwapnieniami /niebieska strzałka/
  • komórki o stosunkowo małym, owalnym/ okrągłym, w części nieco ciemniejszym jądrze komórkowym /czerwona strzałka/, zlokalizowane w jamkach chrzęstnych /zielona strzałka/ zatopionych w chrzęstnym (szarawo- różowym) podścielisku /krzyżyk/
  • brak atypii dużego stopnia, brak figur podziału, brak martwicy, brak naciekającego typu wzrostu, brak komórek gwiazdkowatych

Rozpoznanie:

Chrzęstniak tkanek miękkich (chondroma of the soft tissue) /w oparciu o dane kliniczne oraz badania obrazowe/.

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz