Przypadek 233. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 23 letnia, w trakcie badania ginekologicznego na ścianie przednio- bocznej pochwy po stronie prawej stwierdzono niebolesny guzek wymiarów do 1cm. Zmianę usunięto.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy szarawe fragmenty tkankowe wymiarów od 0,3 co 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • jamista przestrzeń (żółta strzałka) wysłana jednowarstwowym nabłonkiem kostkowym i spłaszczonym (czerwona strzałka)
  • pokrywająca błona śluzowa wysłana nabłonkiem wielowarstwowym płaskim nierogowaciejącym bez dysplazji (niebieska strzałka)
  • brak cech atypii nabłonka, brak komórek rzęskowych i śluzotwórczych
  • w badaniu Alcjan- PAS i mucykarmin brak komórek śluzotwórczych
Mucykarmin
PAS

Rozpoznanie:

Torbiel przewodu Gartnera (Gartner duct cyst).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz