Przypadek 229. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 38 letni przyjęty na Oddział Chirurgii z powodu objawowego zapalenia wyrostka robaczkowego. W trakcie zabiegu poza zmienionym zapalnie wyrostkiem robaczkowym stwierdzono w jelicie krętym niezmieniony zapalnie uchyłek, który również usunięto.

Do badania makroskopowego nadesłano uchyłek jelita cienkiego długości 3cm, średnicy 2,5cm. Błona śluzowa zwykłego wyglądu.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • uchyłek prawdziwy jelita cienkiego, którego ściana składa się z błony śluzowej (A), błony podśluzowej (B) oraz mięśniówki właściwej (C)
  • pokrywająca błona śluzowa jelita cienkiego z kosmkami (czerwona strzałka) i kryptami z obecnością komórek Panetha (niebieska strzałka) oraz niewielkim odczynem limfo- plazmocytarnym
  • obecne są ogniska heterotopii: * żołądkowej – w obrębie błony śluzowej śluzówka trzonu żołądka z komórkami głównymi i okładzinowymi (zielona strzałka) (patrz przypadek 127 SMP) * trzustkowej (D) – przylegające do mięśniówki właściwiej zraziki trzustki z widocznymi pęcherzykami z obecnością komórek surowiczych, śródpęcherzykowych oraz przewodów wyprowadzających (patrz przypadek 117 SMP)
  • brak komórek atypowych, martwicy, wzrostu ilości figur podziału, odczynu desmoplastycznego, dysplazji nabłonka

Rozpoznanie:

Uchyłek Meckela z heterotopową trzustką i śluzówką żołądka (Meckel diverticulum).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz