Przypadek 228. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 56 letnia przyjęta na Oddział Ginekologii w trybie planowym celem usunięcia stwierdzonego w USG jamy brzusznej guza jajnika prawego.

Do badania makroskopowego nadesłano jajnika wymiarów 6,5x5x4,5cm z opiętym na jego powierzchni zwykle wyglądającym jajowodem długości 7,5cm, średnicy 0,5cm. Na przekrojach jajnika widoczny jest dobrze odgraniczony szarawy guzek wymiarów 3,5x3x3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guz składający się z: * włóknistego podścieliska (gwiazdka) * zatopionych w podścielisku gniazd (krzyżyk) komórkowych o gładkim obrysie zewnętrznym (czarna linia), komórki przypominające nabłonek urotelialny – o okrągłym lub owalnym jądrze komórkowym, podobne do siebie, często z bruzdą jądrową wzdłuż osi długiej jądra (czerwona strzałka), cytoplazma stosunkowo obfita, jasna, część z gniazd z tworzeniem torbielowatych przestrzeni zawierających kwasochłonna substancję wewnątrz (niebieska strzałka)
  • brak tworzenia układów brodawkowatych, atypii jądrowej, martwicy, wzrostu ilości figur podziału, brak cech inwazji podścieliska, inwazji naczyniowo- limfatycznej
  • w wykonanych badaniach dodatkowych: PanCK(+), GATA3(+), p63(+), ER(-), WT1(-)
PanCK
p63
GATA3
ER
WT1

Rozpoznanie:

Łagodny guz Brennera (benign Brenner tumor).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz