Przypadek 202. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 63 letni przyjęty na Oddział Chirurgii w trybie planowym celem usunięcia dużego polipa poprzecznicy wykrytego podczas badania przesiewowego.

Do badania makroskopowego nadesłano rozcięty fragment jelita grubego wymiarów 3,5x3x1cm z widocznym na powierzchni polipem wymiarów do 3cm. Na przekrojach polip utworzony z tkanki tłuszczowej.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • podśluzówkowa (gwiazdka), dobrze odgraniczona (przerywana linia) zmiana bez naciekającego typu wzrostu, składająca się z dojrzałych adipocytów – jądra komórkowe podobne do siebie, położone obwodowo (czarna strzałka), bez powiększenia, stosunkowo ciemne, w części centralnej duża, jasna wakuola (czerwona strzałka)
  • pokrywająca błona śluzowa jelita grubego (krzyżyk) z niewielkim odczynem limfo- plazmocytarnym z domieszką granulocytów obojętnochłonnych, nabłonek gruczołowy bez dysplazji
  • brak obszarów śluzowych, komórek atypowych, wzrostu liczby figur podziału, martwicy, przybytku naczyń krwionośnych

Rozpoznanie:

Tłuszczak jelita grubego (lipoma of the colon).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz