Przypadek 192. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 47 letnia przyjęta na Oddział Ginekologii z powodu nieprawidłowego, przedłużającego się krwawienia miesiączkowego, bólu podbrzusza i wzrostu temperatury ciała do 37,5 st C. Wykonano diagnostyczne wyłyżeczkowanie jamy macicy.

Do badania makroskopowego nadesłano średnio obfite, brunatne wyskrobiny. Materiał do badania pobrano w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • błona śluzowa trzonu macicy (gwiazdka) nacieczona licznymi granulocytami obojętnochłonnymi wnikającymi i niszczącymi nabłonek powierzchowny oraz wnikającymi w nabłonka gruczołów (czerwona strzałka)
  • niszczenie części gruczołów oraz tworzenie ropni gruczołowych (niebieska strzałka)
  • brak martwicy, brak atypii nabłonka gruczołowego czy komórek podścieliska, brak wtrętów w jądrach komórkowych, bark tworzenia ziarniniaków, brak piankowatych makrofagów

Rozpoznanie:

Ostre zapalenie błony śluzowej trzonu macicy/ endometrium (Acute endometritis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz