Przypadek 184. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 42 letnia z wolno powiększającym się, niebolesnym guzkiem dziąsła w okolicy lewego górnego kła.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment śluzówki wymiarów 1,7×1,0,5cm. Na powierzchni kopulasty, białawy guzek wymiarów 1,2×0,8×0,5cm. Najmniejszy margines operacyjny wynosi około 0,1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • nieotorebkowany, nieostro odgraniczony guzek /przerywana linia/ składający się z : * rozproszonych komórek olbrzymich z wieloma jądrami komórkowymi (część jąder owalna lub okrągła, pęcherzykowata, bez ziarnistości, bez wyraźnych kwasochłonnych jąderek, ze stosunkowo obfitą cytoplazmą) /czerwona strzałka/ * podścieliska z komórek owalnych i wrzecionowatych /niebieska strzałka/ z drobnymi naczyniami krwionośnymi /krzyżyk/ oraz w części wynaczynionymi erytrocytami /brązowa strzałka/ * hemosyderofagów (komórki z drobnoziarnistym, brunatnym barwnikiem) /zielona strzałka/ * nielicznych komórek zapalnych (limfocyty /żółta strzałka/, plazmocyty, granulocyty obojętnochłonne – liczniejsze w pokrywającym nabłonku)
  • nabłonek wielowarstwowy płaski /półksiężyc/ pokrywający zmianę bez dysplazji, bez łączności ze zmianą, oddzielony od niej warstwą tkanki włóknistej /gwiazdka/
  • brak odczynu desmoplastycznego, martwicy, komórek atypowych, bez wzrostu liczby figur podziału

Rozpoznanie:

Obwodowy ziarniniak olbrzymiokomórkowy (Peripheal giant cell granuloma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz