XXII Zjazd w Poznaniu

Szanowni Państwo, 
Koleżanki i Koledzy,

Zakończył się XXII Zjazd naszego Towarzystwa, który zgromadził rekordowo ponad 400 uczestników. 

Na uroczystości otwarcia, godność Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Patologów otrzymali: Danuta i Jan Bręborowicz, prof. Wenancjusz Domagała, prof. Michał Jeleń oraz prof. Włodzimierz T. Olszewski. Wyróżnienie „Przyjaciel Polskiego Towarzystwa Patologów” odebrała dr Halina Kutaj-Wąsikowska.

Zgodnie z programem odbyły się 24 sesje naukowe, 9 warsztatów (w tym 8 sponsorowanych) oraz wygłoszono 5 wykładów sponsorowanych.

Wykładowcom i wszystkim dzięki którym został przygotowany bogaty program naukowy oraz moc atrakcji – serdecznie dziękujemy. Szczególnie dziękujemy wykładowcom spoza naszego środowiska, dzięki których zaangażowaniu mogliśmy znacznie rozszerzyć zakres tematyczny obrad oraz mieliśmy szansę na zrozumienie poruszanych zagadnień innej z perspektywy.
Zaproszenie do podzielenia się swoimi doniesieniami naukowymi przyjęli: dr Katarzyna Błasińska, prof. Andreas von Deimling, prof. Arzu Ensari, prof. Tomasz Grzybowski, dr Magdalena Knetki-Wróblewska, prof. Artur Kowalik, prof. Michał Kukla, dr Halina Kutaj-Wąsikowska, dr Katarzyna Leszczyńska, prof. Izabela Młynarczuk-Biały, Gerald Niedobitek, dr Błażej Nowakowski, Anreas Pohling, Katarzyna Seliga, prof. Krzysztof Simon, prof. Michał Sobjanek, prof. Tomasz Stokłosa, prof. Jacek Sznurkowski, dr Bartłomiej Tomasik, prof. Joanna Trubicka, prof. Andrzej Tysarowski, prof. Walecka-Zielecka, prof. Bartosz Wasąg, dr Sebastian Winiarski. Bez Państwa wsparcia i współpracy Zjazd miałby inne oblicze.

Zgodnie z tradycją Towarzystwa, w trakcie Zjazdu odbyło się Zebranie Walne Członków PTPat, w czasie którego przyjęto sprawozdanie z działań poczynionych w czasie ostatniej kadencji oraz wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2022-2025. Zgromadzeni na Walnym Zebraniu wybrali Wrocław, jako ośrodek w którym odbędzie się XXIII Zjazd w roku 2025. W związku z wynikiem głosowania, zgodnie z sugestią Przewodniczącego Zebrania, przyjęto, że XXIV Zjazd PTPat odbędzie się w Olsztynie.

Wszystkim uczestnikom bardzo serdecznie dziękujemy za przyjazd do Poznania, wysłuchanie sesji oraz udział w różnych formach dyskusji.

Mamy nadzieję, że pobyt w Poznaniu spełnił Państwa oczekiwania.

Do zobaczenia w czasie kolejnych aktywności naszego Towarzystwa!

Andrzej Marszałek
Renata Langfort
Janusz Ryś
Jarosław Wejman

Dodaj komentarz