wybrano władze Towarzystwa na kadencję 2022-2025

W dniu 14 października br. odbyły się wybory władz Polskiego Towarzystwa Patologów.

Prezesem na kadencję 2022-2025 została wybrana pani prof. Renata Langfort.

Po wyborach, obecny skład Prezydium Zarządu Głównego stanowią:
Wiceprezes – prof. Andrzej Marszałek
Sekretarz – dr Joanna Szpor
Skarbnik – prof. Janusz Ryś
Członek Zarządu Głównego – prof. Piotr Ziółkowski, który jednocześnie pełni funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Licencji Polskiego Towarzystwa Patologów.

Prezesem-elektem został wybrany prof. Andrzej Mróz. 

Członkami Głównej Komisji Rewizyjnej wybrani zostali:
prof. Ewa Iżycka-Świeszewska, dr Roman Monczak, dr Błażej Szóstak.

Członkami Sądu Koleżeńskiego wybrani zostali:
prof. Jan Bręborowicz, prof. Katarzyna Guzińska-Ustymowicz, prof dr Katarzyna Sikora, prof. Justyna Szumiło.

Dodaj komentarz