Przypadek 179. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 72 letnia obciążona nadciśnieniem tętniczym, cukrzycą typu drugiego i otyłością, z nawracającym krwawieniem pomenopauzalnym, bez odchyleń w wykonanych badaniach obrazowych, przyjęta na Oddział Ginekologii w trybie planowym celem wykonania diagnostycznego wyłyżeczkowania kanału oraz jamy macicy.

Do badania makroskopowego nadesłano skąpe brunatne wyskrobiny. Materiał do badania pobrano w całości.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • fragmenty błony śluzowej trzonu macicy z nielicznymi drobnymi gruczołami okrągłego i owalnego kształtu , wysłanymi komórkami kostkowymi lub kolumnowymi bez atypii, bez figur podziału /czerwona strzałka/
  • nieliczne, oderwane od podścieliska fragmenty powierzchownego nabłonka kostkowego lub kolumnowego bez cech atypii, bez figur podziału /niebieska strzałka/
  • podścielisko endometrium (gwiazdka) bez zagęszczeń, bez figur podziału, bez komórek wrzecionowatych, bez martwicy, brak grubościennych naczyń, brak przemiany doczesnowej
  • fragmenty zwykle wyglądającej błony śluzowej kanału szyjki macicy

Rozpoznanie:

Zanik błony śluzowej trzonu macicy/atrofia endometrium (Endometrial atrophy).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz