Przypadek 163. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 45 letnia przyjęta na Oddział Chirurgii z powodu bólu prawego podżebrza, nudności, wymiotów i gorączki. W wykonanych badaniach stwierdzono leukocytozę oraz w świetle pęcherzyka żółciowego kilka kamieni wymiarów do 3,5cm.

Do badania makroskopowego nadesłano rozcięty wzdłuż osi długiej pęcherzyk żółciowy długości 8cm, średnicy 4cm. Ściana grubości do 0,5cm. Śluzówka z kilkoma nadżerkami.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • obrzęk, przekrwienie (krzyżyk)
  • naciek zapalny w obrębie błony śluzowej i mięśniówki złożony głównie z granulocytów obojętnochłonnych (czerwona strzałka) z domieszką limfocytów, plazmocytów, makrofagów, drobne ogniska martwicy (gwiazdka)
  • nadżerki z towarzyszącym wysiękiem włóknikowym (półksiężyc) i granulocytami obojętnochłonnymi
  • nabłonek gruczołowy z cechami pobudzenia – atypia reaktywna (czarna strzałka) /proporcjonalna do stopnia zapalenia i obecna również w komórkach podścieliska (niebieska strzałka)/ – widoczne jąderka, brak wyraźnej granicy miedzy niezmienioną a zmienioną śluzówką, brak hiperchromazji, brak pseudostratyfikacji, brak stłoczenia jądrowego
  • brak cech dysplazji nabłonka gruczołowego, brak cech inwazji, odczynu desmoplastycznego, figur podziału

Rozpoznanie:

Ostre kamicze zapalenie pęcherzyka żółciowego (Acute cholecystistis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz