Przypadek 153. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 63 letnia przyjęta na Oddział Ginekologii w trybie planowym celem usunięcia macicy wraz z przydatkami z powodu jej wypadania.

Do badania makroskopowego nadesłano macice z obustronnymi przydatkami. Trzon macicy wymiarów 5,5x5x3cm z szyjką długości 5,5cm, średnicy 3cm. Tarcza części pochwowej szyjki macicy wymiarów 3,5x3cm, beżowa, pomarszczona. Ujście zewnętrzne kanału szyjki macicy szerokie wymiarów 1,5x1cm. Przydatki prawe zwykłego wyglądu: jajnik wymiarów 1,5x1x0,8cm, jajowód długości 5cm, średnicy 0,5cm. Przydatki lewe: zwykle wyglądający jajnik wymiarów 1,5×1,2x1cm, jajowód długości 5,5cm średnicy 0,8cm, w części dystalnej z białawym guzkiem wymiarów do 1,1cm. Białawy guzek do badania pobrano osobno.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guzek składający się z polipowatych i brodawkowatych (krzyżyk), nierozgałęziających się struktur pokrytych jednowarstwowym nabłonkiem kostkowym i kolumnowym (czarna strzałka) bez atypii, z widocznymi komórkami rzęskowymi (czerwona strzałka)
  • w zrębie struktur obecne są wrzecionowate fibroblasty, bez cech atypii, bez wzrostu ilości figur podziału, bez martwicy (niebieska strzałka)
  • brak rozgałęziających się, drobnych unaczynionych lub nieregularnych brodawek, brak komponenty nabłonkowej w zrębie, brak desmoplazji, brak cech atypii, brak wzrostu ilości figur podziału, brak martwicy
  • pozostały jajowód zwykłego wyglądu

Rozpoznanie:

Włókniakogruczolak surowiczy jajowodu (Serous adenofibroma of the fallopian tube).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz