Przypadek 126. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjenta 26 letnia poddana planowemu uśnięciu guzka piersi lewej z radiologicznymi cechami zmiany łagodnej.

Do badania makroskopowego nadesłano twardy, białawy, dobrze odgraniczony szarawy guzek wymiarów 1,5x1x0,8cm.Na przekrojach bez wyróżniających się obszarów.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • dobrze odgraniczona zmiana (czarna linia) składająca się ze stosunkowo blisko położonych cewek (czarne strzałki) oddzielonych skąpą tkanką włóknistą (gwiazdka)
  • cewki owalne lub okrągłe, podobne do siebie, małe, część z nich z kwasochłonnymi sekrecjami (czerwona strzałka)
  • komórki wyścielające cewki: warstwa skierowana do światła cewki /luminalna/ o większych jaśniejszych jądrach komórkowych, z zaznaczonymi jąderkami (zielona strzałka), warstwa obwodowa, położona przypodstawnie komórki mniejsze, o mniejszych jądrach komórkowych (niebieska strzałka)
  • brak cech atypii, brak wzrostu ilości figur podziału, brak odczynu desmoplastycznego, brak różnokształtności cewek, brak cech nacieku podścieliska przez cewki, brak obfitego podścieliska między cewkami, brak poszerzonych i uciśniętych przewodów
  • w wykonanych badaniach dodatkowychuwidoczniły się komórki mioepitelialne (p63, HMWCK)
p63
HMWCK

Rozpoznanie:

Gruczolak cewkowy piersi (tubular adenoma of the breast).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz