Przypadek 105. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 37 letni zgłosił się w trybie planowym na usunięcie wolno powiększającej się niebolesnej zmiany w okolicy najądrza lewego.

Do badania makroskopowego nadesłano dwa białawe, błoniaste fragmenty tkankowe wym. do 1,5cm i 4,5cm

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • cienkościenna torbielowata struktura składająca się z tkanki łącznej (gwiazdka) wysłana jednowarstwowym nabłonkiem od kostkowego po walcowaty, z pojedynczymi komórkami rzęskowymi (czerwona strzałka)
  • w świetle (półksiężyc) białkowy płyn oraz plemniki (czarna strzałka)
  • w zmianach długo rosnących możliwe jest włóknienie (krzyżyk), w wyniku uszkodzenia podczas pobierania może dojść do przemieszczenia treści torbieli do przylegających tkanek (czerwona linia)
  • brak cech atypii dużego stopnia nabłonka, tworzenia układów brodawkowatych ani litych

Rozpoznanie:

Torbiel nasieniowa (spermatocele).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz