Przypadek 93. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 65 letni z zaburzeniami oddawania moczu. W trakcie badań obrazowych stwierdzono powiększony, guzkowo przebudowany gruczoł krokowy bez podejrzanych zmian litych i naciekających sąsiadujące tkanki. Wykonano w trybie planowym usunięcie gruczołu krokowego.

Do badania makroskopowego nadesłano trzy guzkowo przebudowane fragmenty gruczołu krokowego wymiarów od 2,3 do 5,5cm. Na przekrojach liczne guzki wymiarów od 0,5 do 2,5cm. Obszarów litych ni stwierdzono.

Obrazy mikroskopowe:

Badanie dodatkowe: koktajl AMACR i komórek podstawnych.

Cechy charakterystyczne:

  • rozrost elementów podścieliskowych i gruczołowych gruczołu krokowego z tworzeniem dobrze odgraniczonych guzków (czarna linia)
  • podścielisko (krzyżyk): głównie mięśniówka gładkokomórkowa ponadto fibroblasty
  • część gruczołów poszerzona torbielowato, o nieregularnym świetle (gwiazdka), w części są widoczne brodawkowate wpuklenia (czarna strzałka), ciałka amyloidowe /czerwona strzałka/ (kwasochłonne owalne, okrągłe lub o wygładzonych bezkomórkowe twory wewnątrzgruczołowe).
  • nabłonek gruczołowy: powierzchowne komórki zrazikowe /zielona strzałka/, kolumnowe, z obfitą jasną cytoplazmą, jądra komórkowe bez wyraźnych jąderek, bez hiperchromazji, podobnie wyglądające do siebie; podstawne, położone przy błonach podstawnych, spłaszczone, o ciemniejszym jądrze komórkowym /niebieska strzałka/
  • we wszystkich gruczołach zachowane są komórki podstawne, brak dużego stopnia atypii, brak komórek o powiększonych jądrach komórkowych z wyraźnymi jąderkami, brak martwicy centralnej, brak cech inwazji naczyniowej, okołonerwowej ani sąsiadujących tkanek, brak desmoplazji (porównaj przypadek 57 SMP)
  • w wykonanym badaniu dodatkowym: AMACR(śladowy), koktajl komórek podstawnych (+) /brązowa strzałka/

Rozpoznanie:

Łagodny rozrost guzkowy gruczołu krokowego (Benign prostatic hyperplasia, BPH).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz