Przypadek 92. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 55 letnia, w trakcie diagnostyki kamicy nerkowej i osteopenii stwierdzono hiperkalcemię. Wykonano badania dodatkowe, które ujawniły powiększoną pojedynczą przytarczycę górną prawą. Wykonano planowy zabieg jej usunięcia.

Do badania makroskopowego nadesłano czerwonawy guzek wymiarów 1,5,×1,5x1cm wagi 3g. Na przekroju podobnej barwy.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie przytarczycy widoczny jest stosunkowo dobrze odgraniczony (czarna linia) guzek (gwiazdka) składający się z komórek głównych (zielona strzałka), kwasochłonnych (czerwona strzałka) (porównaj przypadek 38 SMP) i przejściowych, z pojedynczymi pęcherzykami (półksiężyc)
  • na obwodzie guzka zachowany rąbek zwykle wyglądającego gruczołu przytarczycowego (krzyżyk)
  • w obrębie guzka brak adipocytów
  • ogniskowa „atypia endokrynna” – pojedyncze komórki o pleomorficznych, ciemnych, powiększonych jądrach komórkowych /niebieska strzałka/, obfitej kwasochłonnej cytoplazmie
  • brak wzrostu ilości figur podziału, brak atypowych figur podziału, brak cech inwazji naczyniowej, okołonerwowej ani przylegających tkanek

Rozpoznanie:

Gruczolak przytarczycy (Parathyroid adenoma).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz