Przypadek 91. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 57 letnia z wolem wieloguzkowym poddana planowemu usunięciu tarczycy.

Do badania makroskopowego nadesłano płat tarczycy wymiarów 13,5×10,5×5,5cm wagi 135g. Na przekrojach około 80% objętości miąższu zajmują żółte, częściowo zlewające się ze sobą guzy i guzki wymiarów od 0,3 do około 3cm. Ponadto kilka zwapnień wymiarów do 1cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • w obrębie tarczycy (gwiazdka) widoczne są włóknienie (krzyżyk), zwapnienia (czarna strzałka) oraz obszar metaplazji kostnej z formowaniem dojrzałej kości /niebieska strzałka/
  • tkanka kostna z osteocytami /zielona strzałka/, z widocznym szpikiem kostnym /półksiężyc/ z komórkami tłuszczowymi /brązowa strzałka/ oraz komórkami hematopoezy /np erytroblast kwasochłonny czerwona strzałka/

Rozpoznanie:

Zwapnienia oraz ognisko metaplazji kostnej z tworzeniem dojrzałej kości w tarczycy (Calcifications and Osseus metaplasia /Adul Heterotopic Bone Formation/ in thyroid).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz