Przypadek 87. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 52 letnia z nawracającymi bólami środkowego nadbrzusza od kilku miesięcy. Wykonano gastroskopię, która nie wykazała odchyleń od normy. Test ureazowy ujemny.

Do badania makroskopowego nadesłano kilka szarawych fragmentów tkankowych wymiarów do 0,4mm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • błona śluzowa pogranicza części antralnej i trzonu żołądka z cechami gastropatii reaktywnej (patrz przypadek 45. SMP)
  • w obrębie komórek gruczołów żołądkowych położonych u podstawy (okrąg) oraz pojedynczych, rozproszonych makrofagów w blaszce właściwej (czarna strzałka) obecne są drobne, ziarniste, brązowe złogi (czerwona strzałka)
  • wykonano badanie dodatkowe- barwienie na żelazo (Iron stain), które wypadło pozytywnie (niebieskie złogi)
Iron Stain
Iron Stain

Rozpoznanie:

Gastropatia (reaktywna) z gromadzeniem żelaza (Iron gastropathy/ gastric siderosis).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz