Przypadek 72. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 53 letni, w trakcie rutynowego badania USG jamy brzusznej, w biegunie górnym nerki prawej podtorebkowo stwierdzono guza wymiarów do 3cm. Wykonano operację oszczędzającą- usunięto guza z marginesem zdrowej nerki.

Do badania makroskopowego nadesłano fragment nerki wymiarów 3,5×3,5×2,8cm z fragmentem przylegającej okołonerkowej tkanki tłuszczowej wymiarów do 3cm. Na przekrojach dobrze odgraniczony, pomarańczowo- żółty guz wymiarów 3,1×2,5×1,5cm. Makroskopowo bez cech przekraczania torebki nerki i bez cech naciekania tkanki tłuszczowej. Martwicy nie widać. Najmniejszy makroskopowy margines operacyjny- od strony miąższu nerki- wynosi 0,3cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • guz zbudowany z obszarów litych, pęcherzyków, sznurów, możliwe są układy cewkowe, mikrotorbielowate i pseudobrodawkowate
  • komórki: większe od zwykłych komórek nabłonkowych cewek, o jasnej cytoplazmie /niebieska strzałka/, wyraźnych granicach /czarna strzałka/, stosunek jądrowo- cytoplazmatyczny niski
  • jądra komórkowe i jąderka- (od ich wyglądu zależy stopień jądrowy) w tym przypadku jądra komórkowe podobnej wielkości, około 2x większe od erytrocytów, jąderka niewidoczne lub słabo widoczne przy powiększeniu 400x /czerwona strzałka/
  • towarzysząca obfita sieć drobnych, cienkościennych naczyń krwionośnych tworząca układy siatki ogrodzeniowej „chicken wire” /czarne linie/
  • brak tworzenia prawdziwych brodawek, komórek o kwasochłonnej cytoplazmie i halo okołojądrowym
  • w przylegającym miąższu nerki ogniskowe włóknienie i szkliwienie /brązowa strzałka/, odczyn limfocytarny /żółta strzałka/ oraz stwardnienie naczyń /zielona strzałka/

Rozpoznanie:

Rak jasnokomórkowy nerkowokomórkowy, stopień jądrowy 1* (Clear cell renal cell carcinoma, NG1).

Nowotwór jest ograniczony do nerki (T1a)

Margines operacyjny jak w opisie makroskopowym (R0)

Inwazji naczyniowej, przemiany sarkomatycznej, rabdoidnej, ani martwicy nie widać.

Węzłów chłonnych w nadesłanym materiale nie stwierdzono (Nx).

pT1a Nx, R0

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

One thought on “Przypadek 72. Szkoły Młodych Patologów.

Dodaj komentarz