Egzamin Specjalizacyjny – test

Dzisiaj w siedzibie Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi odbył się sprawdzian teoretyczny (test) w ramach Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego w dziedzinie patomorfologia. Wynik pozytywny uzyskało 11 osób. Serdecznie gratulujemy!
Ze względu na obecną sytuację prawną, nie wyznaczono terminu egzaminu praktycznego. Jednym z prawdopodobnych rozwiązań jest zakończenie egzaminu na pierwszej części (tak jak w przypadku egzaminów rozpoczętych przed 13 marca br).

Dodaj komentarz