Rada Dialogu Społecznego wspiera działania projakościowe w patomorfologii

W dniu 14 stycznia br odbyło się posiedzenie Podzespołu problemowego ds. ochrony zdrowia Rady Dialogu Społecznego, na które został zaproszony konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii. Przedmiotem dyskusji były zagadnienia akredytacji z patomorfologii w Polsce – stan bieżący i plany. W czasie dyskusji zwracano uwagę na istotę jakości badań patomorfologicznych oraz zagadnienia organizacyjne, umożliwiające dostęp pacjentów do tych badań.

W drugiej części spotkania dyskutowano podsumowanie na obecnym etapie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej. Z danych przedstawionych przez wiceministra zdrowia S. Gadomskiego, sukces podniesienia skuteczności opieki nad pacjentem onkologicznym zależy w znacznej mierze od jakości rozpoznania patomorfologicznego (zwanego także raportem synoptycznym lub wynikiem zintegrowanym). Szersze omówienie pilotażu sieci onkologicznej odbyło się kolejnego dnia w ramach śniadania prasowego w Ministerstwie Zdrowia (szczegóły m.in. pod adresem: https://www.prawo.pl/zdrowie/pilotaz-krajowej-sieci-onkologicznej-trudno-ocenic-bo-dane-sa,497174.html)

Dodaj komentarz