Przypadek 34. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjent 32 letni z rozpoznanymi w USG w jądrze lewym niejednoznacznymi mikrozwapnieniami.

Do badania makroskopowego nadesłano jądro wymiarów 5,5x4x3cm, na przekrojach nieco nierównomiernie wybarwione, żółto- brązowe, ziarniste.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • jądro zajęte jest jedynie ogniskowo – rozproszone kanaliki z pogrubiałą błoną, w których nie widać zachowanej, prawidłowej spermatogenezy (czerwone kółka)
  • w obrębie zmienionych kanalików duże, atypowe komórki z jasną cytoplazmą, jądro komórkowe nieregularne, chromatyna ziarnista, błona komórkowa nieregularna przypominająca jajko sadzone, nie przekraczają błony kanalików /czarne strzałki/
  • ponadto w jądrze sąsiadujące zwykle wyglądające kanaliki (niebieskie kółka) z zachowaną spermatogenezą /niebieska strzałka/ i z towarzyszącymi komórkami Leydiga /czerwona strzałka/

Rozpoznanie:

Neoplazja komórek zarodkowych in situ (Germ cell neoplasia in situ, GCNIS), dawniej wewnątrzprzewodowa neoplazja komórek zarodkowych (intratubular germ cell neoplasia – IGCN)

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz