Przypadek 28. Szkoły Młodych Patologów.

Pacjentka 65 letnia, Program Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego – podczas kolonoskopii usunięto z zstępnicy drobny, płaski polip.

Do badania makroskopowego nadesłano szarawy polip wymiarów do 0,5cm.

Obrazy mikroskopowe:

Cechy charakterystyczne:

  • polip błony śluzowej jelita grubego w którym można wyróżnić dwie strefy:
  1. część górna – ma wygląd zębów piły („ząbkowanie”), przekrój przez światło krypt ma kształt gwiazdkowaty, komórki z obfitą cytoplazmą, jądra komórkowe małe, okrągłe lub owalne, położone w części przypodstawnej
  2. część dolna – nie ma ząbkowania, komórki mają nieco ciemniejsze i większe jądra komórkowe, mitozy u podstawy
  • krypty są wydłużone, proste, wąskie, zakończone dość ostro (V- kształtne)
  • brak atypii jądrowej, brak ząbkowania w części dolnej polipa oraz nieregularności krypt

Rozpoznanie:

Polip hiperplastyczny jelita grubego (Hyperplastic polyp).

Dodatkowe zdjęcia i informacje:

Dodaj komentarz