odbył się XXI Zjazd PTPat

Zakończył się XXI Zjazd naszego Towarzystwa. Prof. Justyna Szumiło na uroczystości zakończenia otrzymała owację na stojąco! Było to wyrazem podziękowania za bardzo ciekawy program, stworzenie przyjaznej atmosfery w trakcie poszczególnych sesji i warsztatów, a także spotkań w kuluarach oraz bardzo dobrą organizację. W trakcie Zjazdu na Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa, Zarząd Główny uzyskał absolutorium i został wybrany w niemal niezmienionym składzie na kadencję 2019-2022. Powołano Sekcję Cytologii PTPat, której najbliższym zadaniem jest przygotowanie Europejskiego Kongresu Cytologii we Wrocławiu w roku 2020. 

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i do zobaczenia na kolejnym Zjeździe!

Na miejsce kolejnego Zjazdu Polskiego Towarzystwa Patologów w roku 2022 w trakcie Zgromadzenia Walnego wybrano Gliwice, a Zjazd będzie organizował Śląski Oddział PTPat.

Dodaj komentarz