kolejne rozmowy o finansowaniu patomorfologii

W dniu 10 września br odbyła się debata redakcyjna Gazety Polskiej, której tematem była sytuacja chorych z rakiem płuc po ogłoszeniu majowej listy refundacyjnej w kontekście finansowania oraz diagnostyki w ramach programów lekowych. Debatę prowadził redaktor Tomasz Sakiewicz. W dyskusji uczestniczył Prezes NFZ Andrzej Jacyna. Świadczeniodawców i, pośrednio, chorych na raka płuca reprezentowali Zastępca Dyrektora Centrum Onkologii w Warszawie i Prezes Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej dr n.med. Beata Jagielska, prof. dr hab. Joanna Chorostowska-Wynimko (IGiChP w Warszawie), prof. dr hab. Paweł Krawczyk (UM w Lublinie) – zajmujący się diagnostyką molekularną raka płuc, prof. dr hab. Rodryg Ramlau – onkolog (UM w Poznaniu) oraz jako przedstawiciel Konsultanta Krajowego ds. Patomorfologii i PTP – niżej podpisany. Oprócz aspektów czysto medycznych związanych z rakiem płuca i zmianami organizacyjnymi poprzez tworzenie zintegrowanych centrów diagnostyczno-leczniczych, debatę zdominowała dyskusja nad problemem niedofinansowania świadczeń zdrowotnych dla chorych na ten nowotwór – zarówno w zakresie programów lekowych zwłaszcza terapii celowanych molekularnie i immunoterapii jak coraz bardziej precyzyjnej, a tym samym kosztowniejszej diagnostyki patomorfologicznej. Pan Prezes Jacyna przyznał, że decyzja o osobnym, bezpośrednim finansowaniu tych badań przez NFZ, jak to się już stało w przypadku badań molekularnych, praktycznie zapadła, ale muszą zostać doprecyzowane warunki dotyczące standardów jakościowych dla wykonawców tych badań czyli pracowni histopatologicznych. Wyraził również nadzieję, że wyodrębnienie określonych kwot kontraktów na badania patomorfologiczne zachęci dyrekcje szpitali do tworzenia własnych pracowni diagnostycznych i podniesie status, w tym finansowy, specjalistów patomorfologii.

Dr med. Juliusz Pankowski

Dodaj komentarz