nowa seria kursów

Przychodnia ORLIK Sp z o.o. oraz PTM i PTPM mają przyjemność zaprosić na szkolenie:

„Aktualne wytyczne w diagnostyce histopatologicznej związanej z przeszczepioną nerką oraz przeszczepioną wątrobą
w dn. 09.12.2017 r.
Dom Nauki CMKP – sala S1-S4

ul. Schroegera 82, 01-828 Warszawa

To pierwszy z 14 kursów, na których prezentowane będa aktualne wytyczne w diagnostyce narządowej zgodnie z zaleceniami PTP i PTPM

Kurs dofinansowany ze środków Unii Europejskiej
(dofinansowane koszty dojazdu, noclegu, wyżywienia oraz przekazanie na własność TABLETU służącego jako pomoc dydaktyczna podczas części stacjonarnej)

Szczegółowe informacje (m.in.plan zajęć)wraz z dokumentami dostępne na stronie:  https://kursydlalekarzy.edu.pl/mod/page/view.php?id=33 oraz https://www.przychodnia-orlik.pl/szkolenia-lekarzy/
 
Każdy z kursów składa się z części 2 części e-learning i stacjonarnej.
 
WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO CZĘŚCI STACJONARNEJ JEST ZALICZENIE CZEŚCI E-LEARNING
 
Cel kształcenia:
Celem ogólnym kursu jest przygotowanie lekarzy do wykonywania diagnostyki patomorfologicznej zmian
rozwijających się w nerce przeszczepionej i w wątrobie przeszczepionej zgodnie z aktualnymi wytycznymi.
Zakres wiedzy nabywanej podczas kursu – część e-learningowa oraz warsztatowa, stacjonarna obejmuje zagadnienia dotyczące:
1. aktualnego stanu wiedzy w zakresie procesów immunologicznych będących podstawą rozwoju różnych form odrzucania przeszczepów narządowych (odrzucania: nadostre, ostre i przewlekłe, komórkowe i zależne od przeciwciał).
2. Aktualnego stanu wiedzy w zakresie patologii przeszczepów: nerkowego i wątrobowego nie związanych z odrzucaniem (zakażenia wirusowe, uszkodzenia związane z toksycznym oddziaływaniem leków, uszkodzenia związane z powikłaniami operacji transplantacji, uszkodzenia związane z niedokrwieniem).
3. Aktualnych wytycznych dotyczących opracowania materiału (bioptat gruboigłowy, wycinek operacyjny, narząd usunięty w całości) pochodzącego z przeszczepionej nerki, przeszczepionej wątroby (wytyczne dotyczące sposoby opracowania materiału tkankowego, zakresu barwień histologicznych i immunohistochemicznych niezbędnych do właściwego przeprowadzenia procesu diagnostycznego).
Zakres umiejętności nabywanych podczas kursu Kurs powinien umożliwić nabycie następujących umiejętności:
1. sposobu opracowania (opisu makroskopowego i właściwego pobrania wycinków) usuniętej nerki przeszczepionej, wątroby przeszczepionej.
2. optymalnego wykorzystania materiału uzyskanego metodą biopsji gruboigłowej lub wycinka operacyjnego w procesie diagnostyki patomorfologoicznej (podział materiału z przeznaczeniem do badania w mikroskopii świetlnej, immunofluorescencji, mikroskopii elektronowej).
3. Wyboru badań/barwień histologicznych i immunohistochemicznych niezbędnych do właściwej diagnostyki materiału tkankowego: bioptatu gruboigłowego, wycinka operacyjnego lub usuniętej w całości nerki przeszczepionej, wątroby przeszczepionej.
4. Stosowania aktualnych kryteriów rozpoznawania różnych form patologii przeszczepionej nerki, przeszczepionej wątroby.
5. Sformułowania zgodnie z aktualnymi wytycznymi opisu morfologii w oparciu o wykonane badania wraz z wnioskami/rozpoznaniem.

Dodaj komentarz