konferencja w Najwyższej Izbie Kontroli

W dniu 4 października w „Dniu Onkologii” odbyła się w Najwyższej Izby Kontroli konferencja pod tytułem: „Dostępność i efekty leczenia nowotworów”. Obrady prowadził Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. W spotkaniu wzięli udział, między innymi Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł, Prezes NFZ Andrzej Jacyna, przedstawiciele centrów onkologii, konsultanci krajowi w dziedzinach onkologicznych, przedstawiciele organów biorących udział w profilaktyce i opiece nad pacjentem onkologicznym oraz przedstawiciele fundacji i grup pacjentów onkologicznych. Nasze środowisko było reprezentowane przez prof. Andrzeja Marszałka i prof. Janusza Rysia. Na początku spotkania przedstawiono wstępny raport NIK opisujący m.in. zmiany nakładów na „onkologię” oraz zmiany trendów zmian wykrywalności i wyleczalności chorób nowotworowych. Dyskusja była prowadzona głównie wokół zagadnień efektów klinicznych opieki onkologicznej. Niemniej jednak były poruszone w istotny sposób zagadnienia patomorfologii. Minister Zdrowia wspomniał o działaniach prowadzonych przez ministerstwo, zapewnił, że rozporządzenie dotyczące patomorfologii zostanie wkrótce opublikowane. W dyskusji prof. A. Marszałek wskazał, że badanie patomorfologiczne jest kluczowe dla rozpoznania choroby nowotworowej, a także stanowi podstawę do leczenia spersonalizowanego. Te zadania mogą zostać spełnione, gdy badanie zostanie wykonane właściwie, co będzie możliwe, gdy będzie ono odpowiednio sfinansowane – co nie będzie powszechnie możliwe dopóki badania patomorfologiczne będą w ogólnych kosztach działalności szpitala. Wskazał, że badania patomorfologiczne powinny być odrębnie kontraktowane (jako odrębna procedura) oraz w celu zapewnienia odpowiedniej kadry ministerstwo zdrowia musi patomorfologię traktować jako specjalizację priorytetową i wesprzeć odpowiednim finasowaniem naszych rezydentów. W dyskusji prof. J. Ryś zwrócił uwagę na warunki wymagane dla ośrodków prowadzących diagnostykę onkologiczną. Zaznaczył, że odpowiedni poziom diagnostyki wymaga zapewnienia obecności odpowiednio wyposażonych zakładów patologii w ośrodkach referencyjnych oraz pewien zakres badań dodatkowych powinien być wykonywany w ośrodkach scentralizowanych w celu zapewnienia jakości. Warto podkreślić, że wielu uczestników dyskusji wskazywało na kluczowe znaczenie patomorfologii oraz wspierało nasze stanowisko.

Dodaj komentarz