ESCoP – Breast. An update

Przekazuję najnowsze informacje otrzymane od prof. Krzysztofa Okonia:

Została uruchomiona rejestracja na kurs Europejskiej Szkoły Patologii dedykowany chorobom piersi, który odbędzie się w Krakowie w dniach 8-10 lutego 2018.
Program kursu i rejestracja dostępne na stronie internetowej: http://escop-krakow.patomorfologia-cmuj.pl
Dodatkowe informacje można uzyskać też pod adresem: escop.krakow@uj.edu.pl
Komitet organizacyjny

Dodaj komentarz