Wrocławskie Dni Cytologiczne – ostateczny program

Wrocławskie Dni Cytologiczne”- Wrocław 19.10  do 21.10.2017

 Organizatorzy/komitet organizacyjny

Zakład Patomorfologii i Cytologii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Polskiego Towarzystwa Patologów

Fundacją Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Komitet organizacyjny

Prof. dr hab. Michał Jeleń – przewodniczący

dr n. med. Zdzisław Woźniak – sekretarz

dr n. med. Artur Lipiński – sekretarz

Katarzyna Rygas – sekretarz

dr n. med. Iwona Kamińska

mgr Joanna Dorywalska

mgr Teresa Szkudlarek

dr n. med. Elżbieta Leśkow

Mgr Marta Wesoła

 

Wrocławskie Dni Cytologiczne

19.10  do 21.10.2017

Wiodące tematy sympozjum:

  – Cytologia i diagnostyka różnicowa zmian okolicy oczodołu.
       – Cytologia i diagnostyka różnicowa raka rdzeniastego tarczycy

                               – Cytologia i diagnostyka różnicowa w raku piersi.

                               – Warsztaty z zakresu oceny preparatów CINtec PLUS

                               –  Warsztaty z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu

 

Miejsce obrad:

Hotel im. Jana Pawła II,

Św. Idziego 2

 50-327 Wrocław

 

Zakwaterowanie:

Istnieje możliwość zakwaterowania po preferencyjnych cenach w miejscu obrad tzn. w Hotelu im. Jana Pawła II,

Św. Idziego 2,

50-367 Wrocław

Tel: +48 71 327 14 00

e-mail: hotel@hotel-jp2.pl

UWAGA: Organizator nie pośredniczy w rezerwacji hotelowej. Rezerwacja bezpośrednio w recepcji hotelu

 

Rejestracja udziału w Sympozjum/Kontakt:

ZAKŁAD PATOMORFOLOGII I CYTOLOGII KLINICZNEJ

  1. Borowska 213, 50-556 Wrocław

tel: 071 734 39 60, 071 734 39 50

fax: 071 734 39 68

e-mail: zpk@aszk.wroc.pl

Koszty udziału w Konferencji:  350 zł

Opłata obejmuje: fee konferencyjne, uroczystą kolację w piątek, przerwy kawowe i lunch w sobotę.

Koszt udziału cytomorfologów uczestniczących w Sympozjum w warsztatach z zakresu oceny preparatów CINtec PLUS i warsztatach z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu został obniżony do 100 zł. ( Cytomorfologów chętnych do udziału w piątkowej kolacji prosimy o złożenie dodatkowej opłaty w wysokości 50 zł/osobę)

Liczba miejsc ograniczona.

Bezkosztowa anulacja zgłoszenia możliwa na dwa tygodnie przed Sympozjum. Po tym terminie całość opłaty konferencyjnej nie podlega zwrotowi.

Rezygnując z udziału w Konferencji uczestnik zobowiązany jest do pisemnego poinformowania Organizatora o tym fakcie za pośrednictwem poczty, faxu lub poczty elektronicznej.

Organizator ma prawo do zamknięcia listy zgłoszeń w dowolnym terminie przed konferencją w przypadku wyczerpania dostępnych wolnych miejsc.

 

Opłaty za Sympozjum prosimy dokonywać na konto Fundacja Akademii Medycznej we Wrocławiu: BZ WBK 4 O/WROCŁAW NR 10 1090 2503 0000 0006 3000 0423

imię, nazwisko/ z dopiskiem WDC 2017 Wrocław

 

 

Przewdniczacy Komitetu Organizacyjnego

 

Prof. dr hab. n. med. Michał Jeleń

 

Program

Piatek 20 października 2017:

9:00  Powitanie uczestników

Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

9:15 – prof dr hab. Henryk Domański (Instytut Patologii w Lund)

             Cytopatologia interwencyjna i ROSE.

10:15 – dr n. med. Elwira Bakuła – Zalewska (Centrum Onkologii Warszawa)

             Cytopatologia  i  diagnostyka różnicowa  raka rdzeniastego tarczycy 

10:45 –  dr n. med. Jan Faryna, dr n. med. Michał Pyzlak ( Centrum Onkologii Warszawa)

           Porównanie oceny cytologicznej  oraz immunohistochemicznej   z      materiałem poope-

           racyjnym w raku piersi.

 11:15 – przerwa na kawę

Przewodniczący: prof. dr hab. Michał Jeleń

11:30 –  dr n.med. Roman Monczak,  dr inż. Marek Kowal, prof.dr hab. Andrzej Marszałek

              (Szpital Wojewódzki Zielona Góra)

              Zgodność reakcji immunologicznych w badaniach cytologicznych i histologicznych u chorych z rakiem piersi.

11:45 – dr inż.Marek Kowal, dr n.med.Roman Monczak, prof.dr hab.inż. Józef Korbicz    

             (Szpital Wojewódzki Zielona Góra).

             Wspomagana komputerowo analiza preparatów immunocytochemicznych z

              wykorzystaniem geometrii stochastycznej.

12:00 –  dr n. med. Jan Faryna, prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

           Znaczenie biopsji aspiracyjnej  w obecnie stosowanym algorytmie  diagnostyki i  terapii

           raka piersi.

12:45 – Dyskusja

13:00 –  przerwa na lunch

9:00  -Warsztaty z zakresu oceny preparatów CINtec PLUS – prowadząca
 dr n.med. Martyna Trzeszcz.

15:00 podsumowanie warsztatów – dr n. med. Martyna Trzeszcz

19:00 – Wspólna kolacja.

 

 Sobota 21 października 2017:

Przewodniczący: prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski.

9:00 –   prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
            Cytology of basal cell tumors of salivary glands

10:00 – prof. dr hab. Jerzy Klijanienko (Instytut Curie w Paryżu)
            Orbital Fine Needle Biopsy

10:45 – Dyskusja

11:00 – przerwa na kawę

Przewodniczący prof. dr hab. Michał Jeleń

11:30 –  prof. dr hab. Włodzimierz Olszewski

           Współczesne  algorytmy postępowania w  skrynigu  raka szyjki macicy ( cytologia na     

           podłożu płynnym i ocena HPV )

12:00 – dr n. med. Prusaczyk (Siedlce)

           Omówienie logistyki badań profilaktycznych

12:15 – dr n. med. Martyna Trzeszcz (Wrocław)

        Nowe zastosowanie testu cytologicznego p16/Ki67 w selekcji pacjentek z ryzykiem   HSIL       – „p16/Ki67 twice-positivity and colposcopy first-negativity

 

9:00 – Warsztaty z zakresu LBC szyjki macicy oraz moczu prowadząca p. Justyna Mazur B&D

Zakończenie spotkani przewidujemy ok 15:00 21 października.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz