WARSZTATY DIALOGU SPOŁECZNEGO

Szanowni Państwo, przekazuję informacje otrzymane od prof. Romualda Krajewskiego Koordynatora Konferencji Prezesów Towarzystw Lekarskich.

e-mail: andrzej.marszalek@wco.pl

Szanowny Panie Profesorze,
Apel o poprawę finansowania ochrony zdrowia, który zainicjowaliśmy w KPTL, podpisali przedstawiciele 107 organizacji pacjentów, Towarzystw Lekarskich i samorządów zawodów medycznych. Został on przekazany do Pana Prezydenta RP, do Pani Premier, do Ministra Zdrowia, do Posłów i Senatorów RP i do innych instytucji mających wpływ na finansowanie i organizację ochrony zdrowia w Polsce.

Zwiększenie finansowania ochrony zdrowia to wspólny cel pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, który wymaga wspólnego działania. W ramach projektu dotyczącego dialogu społecznego w dniu 11.09.2017 odbędą się kolejne warsztaty z udziałem przedstawicieli organizacji pacjentów i zawodów medycznych, w których udział wezmą też przedstawiciele wielu ważnych dla spraw polityki zdrowotnej instytucji. Tym razem dyskusja będzie poświęcona sposobom zwiększenia finansowania oraz wykorzystania środków przeznaczanych na ochronę zdrowia. W załączeniu przesyłam program.

Bardzo serdecznie zapraszam Pana i zainteresowane osoby z Towarzystwa do udziału w konferencji. Skład mówców i panelistów powinien zapewnić bardzo ciekawą dyskusję a naszym zamiarem nie jest omawianie problemów, które aż za dobrze znamy z naszej codziennej praktyki lecz poszukiwanie możliwości istotnych zmian, odpowiadających pacjentom i pracownikom.

Korzystając z okazji tradycyjnie proszę też o propozycje tematów na planowe posiedzenie KPTL w grudniu.

Łączę wyrazy szacunku i pozdrowienia

Romuald Krajewski
Koordynator KPTL

WARSZTATY DIALOGU SPOŁECZNEGO nr 5

„System ochrony zdrowia, z którego zadowoleni są pacjenci – finansowanie systemu i świadczeń”

Naczelna Izba Lekarska, Warszawa, ul. Sobieskiego 110,

11.09.2017, godz.9.00 – 16.00

Godzina Tytuł wystąpienia Prelegent                                              
09.00 – 09.15 Powitanie uczestników. Przedstawienie celu i programu spotkania – potrzeba społecznego dialogu na temat źródeł finansowania i alokacji kosztów w systemie, z którego będą zadowoleni pacjenci, apel wielu środowisk. Romuald Krajewski, NIL

Ewa Borek, FMP

 

09.15 – 09.45 System z którego zadowoleni są pacjenci. Rekomendacje dla Polski na podstawie Euro Health Consumer Index 2016 Prof. Johan Hjertqvist, Health Consumer Powerhouse
09.45 – 10.15 Sposoby finansowania systemu i świadczeń w ochronie zdrowia Dr Adam Kozierkiewicz, ekspert ochrony zdrowia
10.15 – 11.15 Sesja I Zwiększenie finansowania i priorytety w ochronie zdrowia – perspektywa polityków Wystąpienia 15 min. Paweł Chorąży, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju, Jan Szewczak, Komisja Finansów Publicznych, Sejm RP,

Andrzej Jacyna, Prezes NFZ

Prof. Piotr Czauderna, Narodowa Rada Rozwoju

Min. Jarosław Pinkas*, KPRM

11.15 – 11.30 Przerwa na kawę  
11.30 – 12.50 Sesja II Zwiększenie finansowania i potrzeby w ochronie zdrowia – perspektywa pacjentów, zawodów medycznych, świadczeniodawców i specjalistycznych towarzystw naukowych. Wystąpienia 10 min.

 

Zofia Małas, NIPIP,  Stanisław Maćkowiak, FPP

Beata Ambroziewicz, Obywatele dla Zdrowia, Ewa Borek, FMP, Prof. Romuald Krajewski, NIL, Małgorzata Pietrzak, NIA, Prof. Jarosław J. Fedorowski*, Federacja Szpitali Polskich

Prof. Piotr Hoffman, Polskie Tow. Kardiologiczne

12.50 – 13.00 Badanie preferencji zawodów medycznych i pacjentów wobec kryteriów podziału publicznych środków na zdrowie – plan badań Dr Katarzyna Kolasa, WUM

 

 

Godzina Tytuł wystąpienia Prelegent                                              
13.00 – 14.00 Lunch  
14.00-15.30 Dyskusja moderowana z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, zawodów medycznych, świadczeniodawców, pacjentów i parlamentarzystów. Możliwości finansowania systemu i finansowania świadczeń – które opcje wybieram i dlaczego? Prowadzenie – Ewa Borek, FMP, Prof. Romuald Krajewski, NIL Uczestnicy: Katarzyna Głowala, Ministerstwo Zdrowia, Andrzej Jacyna, Prezes NFZ, Maciej Hamankiewicz, NIL, Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, NIA, Prof. Piotr Hoffman, PTK, Prof. Jarosław J. Fedorowski*, FSZP, Stanisław Maćkowiak, FPP, Beata Ambroziewicz, ODZ, Marek Wójcik*, Związek Miat Polskich, zaproszeni parlamentarzyści
15.30 – 15.45 Podsumowanie debaty, wnioski i uzgodnienia Prof. Romuald Krajewski, NIL, Ewa Borek, FMP
16.00 Zakończenie spotkania, uzgodnienie i podpisanie apelu do władz w sprawie zwiększenia finansowania ochrony zdrowia Wszyscy uczestnicy

* oczekujemy na potwierdzenie udziału

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz