Szkoła Młodych Patologów 15 i 16 września

Szanowni Państwo,

Zapraszamy na kolejne spotkanie Szkoły Młodych Patologów, które odbędzie w Poznaniu 15 i 16 września 2017r. Tematem najbliższego spotkania będą: Nienowotworowe choroby przewodu pokarmowego – diagnostyka patomorfologiczna.

 Rezydentom i młodym specjalistom (do 3 lat po egzaminie) członkom PTP zapewniamy bezpłatny nocleg.

Szczegóły rejestracji zostaną podane w najbliższych dniach.
Poniżej program spotkania.

Serdecznie zapraszamy.

 

Piątek (15 września)

16.00-16.30 – Materiał z biopsji endoskopowej. Jak pobrać, zabezpieczyć, utrwalić i przeprowadzić

aby pozyskać wartościowy diagnostycznie bioptat?

(dr Matthew Ibbs)

16.30 – 18.00 – Opracowanie makroskopowe materiału operacyjnego z przewodu pokarmowego –

standardy .  Przedoperacyjne leczenie chemio/radioteraupeutyczne  – jakie elementy

muszą być uwzględnione w ocenie makroskopowej?

(Małgorzata Lenarcik/Andrzej Mróz)

18.00-19.30 – Choroby zapalne przełyku i żołądka – jak opisywać, klasyfikować? Co uwzględniać w

raporcie histopatologicznym.  Część teoretyczna i warsztaty mikroskopowe.
(Andrzej Mróz/Małgorzata Lenarcik)

 

Sobota (16 września)

09.00-10.30 – Choroby zapalne jelit – czy tylko NCHZJ?. Diagnostyka różnicowa zmian

mikroskopowych. Część teoretyczna i warsztaty mikroskopowe.

(Andrzej Mróz/Małgorzata Lenarcik)

10.30-11.30 – Rezydent i test specjalizacyjny z patomorfologii – jak oswoić problem? Wprowadzenie

wraz z 30a przykładowymi pytaniami (Andrzej Marszałek)

11.30-12.00 –  Omówienie testu (Andrzej Marszałek)

12.00-12.30  – Zakończenie, uwagi, wnioski (Wiesława Grajkowska/Andrzej Mróz/Dariusz Grzanka)

 

 

 

Dodaj komentarz