raport NIK o diagnostyce laboratoryjnej

Ukazał się raport Najwyższej Izby Kontroli dotyczący diagnostyki laboratoryjnej. W tym dokumencie się zawarte także elementy dotyczące patomorfologii i neuropatologii – mimo, że na spotkaniu w siedzibie NIK w czerwcu 2016 r Prezes PTP zwracał uwagę na odrębność obszarów działalności lekarskiej. Konsultanci krajowi w dziedzinie patomorfologii oraz neuropatologii przygotowują list do Prezesa NIK. Prosimy o zgłaszanie uwag.

Raport dostępny jest pod adresem:

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/nik-o-dostepnosci-i-finansowaniu-diagnostyki-laboratoryjnej.html

Dodaj komentarz