o procedurach w Poznaniu

Koleżanki i Koledzy,

Trwają intensywne prace nad rewizją i rozszerzeniem standardów postępowania w badaniach patomorfologicznych. Opracowanie spójnego stanowiska naszego środowiska wymaga dyskusji i ustalenia jednakowych sposobów opracowania materiału diagnostycznego oraz jednolitych zasad formułowania opisów patomorfologicznych. Istotnym elementem jest także uwzględnienie wyników (wykonanych innym technikami), które powinny stać się integralną częścią rozpoznania patomorfologicznego. Z uwagi potrzebę wymiany stanowisk i na liczne pytania, które pojawiają się w trakcie opracowywania zasad, zapraszamy Państwa do Poznania.

Spotkanie w założeniu ma charakter głównie roboczy. Zakładamy, że efektem będzie zaproponowanie jednolitych zasad opisu procedur patomorfologicznych. Opracowane procedury mają stanowić podstawę dalszych starań o bezpośrednie finasowanie badań patomorfologicznych w systemie ochrony zdrowia.

Ponieważ część osób jest już zaawansowana w swoich pracach, prosimy o przywiezienie ich ze sobą.

Do zobaczenia w Poznaniu!

Renata Langfort

Andrzej Marszałek

UWAGA!

Potwierdzenie udziału proszę przesłać (do dnia 8 czerwca) na adres: sylwia.ciesinska@wco.pl

 

PROGRAM Konferencji:

Badanie patomorfologiczne – standard kluczem do jakości

Miejsce i data:

Wielkopolskie Centrum Onkologii, Poznań, dnia 12 czerwca 2017r

Organizatorzy:

  • Polskie Towarzystwo Patologów
  • Wielkopolskie Centrum Onkologii
  • Katedra i Zakład Patologii i Profilaktyki Nowotworów Uniwersytetu Medycznego im. K.

Marcinkowskiego w Poznaniu

  • Konsultant Krajowy w dziedzinie patomorfologii

Komitet naukowy:

Przewodnicząca: Renata Langfort

Członkowie:   

Jan Bręborowicz

Maria Chosia

Andrzej Gabriel

Barbara Górnicka

Wiesława Grajkowska

Michał Jeleń

Łukasz Koperski

Radzisław Kordek

Andrzej Kram

Dariusz Lange

Andrzej Marszałek

Andrzej Mróz

Anna Nasierowska-Guttmejer

Krzysztof Okoń

Monika Prochorec-Sobieszek

Maciej Pronicki

Konrad Ptaszyński

Katarzyna Roszkowska

Janusz Ryś

Katarzyna Sikora

Jacek Sygut

Małgorzata Szołkowska

Justyna Szumiło

Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

Jarosław Wejman

Komitet organizacyjny:

Andrzej Marszałek – przewodniczący

Zespół Zakładu Patologii Nowotworów WCO

 

Program:

10:00 Otwarcie konferencji:

Julian Malicki, Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Onkologii

Andrzej Marszałek, prezes PTP, konsultant krajowy w dziedzinie patomorfologii

Sesja 1:

10:15 – 10:30

wykład: Procedury kluczem do rozliczeń świadczeń

Erwin Strzesak

10:30 – 11:00

wykład: Sposoby opracowania materiału patomorfologicznego – elementy wspólne dla procedur

Małgorzata Szołkowska

11:00 – 11:15 Przerwa kawowa

Sesja 2 (dyskusja okrągłego stołu):

11:15 – 12:45

Omówienie standardów część 1

moderatorzy:

Renata Langfort, Radzisław Kordek, Krzysztof Okoń

Przerwa na lunch (12:45-13:15)

Sesja 3 (dyskusja okrągłego stołu):

13:15 -14:45

Omówienie standardów część 2

moderatorzy:

Michał Jeleń, Maria Chosia, Janusz Ryś

14:45 – 15:00 Przerwa kawowa

Sesja 3 (dyskusja okrągłego stołu):

15:00 -16:30

Omówienie standardów część 3

moderatorzy:

Andrzej Marszałek, Anna Nasierowska-Guttmejer, Małgorzata Wągrowska-Danilewicz

16:30 Podsumowanie i zakończenie konferencji

 

 

 

Dodaj komentarz