nowelizacja rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych

Na stronach Ministerstwa Zdrowia opublikowano projekt (poniżej) nowelizacji rozporządzenia dotyczącego świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa szpitalnego. ZApisy tego projektu zawierają także elementy dotyczące zakładów patomorfologii. Proszę o zgłaszanie propozycji uwag do dnia 5 maja na adres email: andrzej.marszalek@wco.pl.

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12297104

Dodaj komentarz