spotkania „seniorów” – reaktywacja

Poniżej przedstawiam informację przygotowaną przez dr hab. Andrzeja Mroza:

W dniach 16-17 grudnia 2016 r. w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego, odbyła się Konferencja szkoleniowa w formie kursu doskonalącego nr 01-722/0-00-026-2016 dla  lekarzy specjalizujących się
w patomorfologii i patomorfologów pt. „Epidemiologia i diagnostyka pierwotnych i przerzutowych nowotworów Ośrodkowego Układu Nerwowego”.

Konferencja zrealizowana w ramach projektu „Rozwój kształcenia specjalizacyjnego lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju” współfinansowany przez Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, zgromadziła prawie 80 uczestników i zakończyła się  sukcesem.

Przybyłych gości i uczestników powitał dr hab. n. med. Andrzej Mróz – Kierownik Zakładu Patomorfologii CMKP, który był organizatorem konferencji.

Wśród prelegentów obecni byli: prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Iżycka-Świeszewska, prof. dr hab. n. med. Ewa Matyja, prof. nadzw. dr hab. n. med. Wiesława Grajkowska.

Dodaj komentarz