egzamin europejski – garść informacji

Poniżej przedstawiam informacje dotyczące tzw. europejskiego egzaminu z patologii.

  1. Egzamin jest traktowany jako progresywny test wiedzy z zakresu patologii (patomorfologii). Do testu mogą przystąpić zarówno rezydenci jak i specjaliści – w celu oceny swojej wiedzy w kontekście aktualnych istotnych podstawowych informacji.
  2. Zakłada się, że wynik egzaminu (zaliczenie na poziomie 50% odpowiedzi prowidłowych) nie może obligatoryjnie wymuszać uznania, że jest to równoważne ze zdaniem krajowego egzaminu specjalizacyjnego. Co należy rozumieć, że zdanie egzaminu, nie jest równoważne z uzyskaniem tytułu/praw specjalisty. Do egzaminu można podejść przed ukończeniem rezydentury. Jednocześnie podkreślono, że zdanie egzaminu nie daje uprawnień do podejmowania pracy jako specjalista w krajach UE.
  3. Według ostatnich (w dniu 19 listopada br) ustaleń przedstawicieli ESP oraz UEMS egzamin może być dodatkowym elementem uwzględnianym w ocenie poziomu wiedzy specjalistycznej (do lokalnej decyzji).
  4. Obecnie nie będą podejmowane żadne ostateczne działania mające na celu harmonizację szkolenia specjalistycznego (zakres wiedzy, liczba miesięcy/lat szkolenia, podstawowe podręczniki) w zakresie patologii na poziomie ESP.
  5. Jak podkreślano w czasie dyskusji, główną wartością przygotowywania oraz przeprowadzania egzaminu, jest tworzenie baz edukacyjnych w sieci z dostępem do przykładowego testu oraz wirtualnych preparatów. Dostęp do baz dla członków ESP ma być bezpłatny, a odpłatność za egzamin pozostaje bez zmian.

 

Dodaj komentarz