co słychać w Ministerstwie Zdrowia?

Szanowni Państwo,

W dniu 8 listopada odbyliśmy (R. Kordek i A. Marszałek) spotkanie w Departamencie Organizacji Ochrony Zdrowia Ministerstwa Zdrowia, na którym omówiliśmy sprawy związane z patomorfologią, o czym stanowią poniższe punkty:

  1. Projekt naszego rozporządzenia będzie w najbliższych dniach skierowany do konsultacji i ma szansę ukazać się jeszcze w tym roku kalendarzowym.
  2. Przedstawiliśmy nasze uwagi do ewentualnej nowelizacji obwieszczenia MZ z dnia 13.09 dotyczącego standardów laboratoriów diagnostycznych. Załącznik 4 pkt 2 tego obwieszczenia reguluje standardy postępowania w laboratorium genetycznym zajmującym się nowotworami i ma 12-miesięczny okres wdrożenia. Z kolei załącznik 5 opisuje standardy laboratorium cytologicznego i są to standardy z 2009 roku. W celu uwzględnienia charakteru diagnostyki patomorfologicznej zaproponujemy konkretne zmiany.
  3. Przedyskutowaliśmy kwestie miejsca zakładów patomorfologii w kontraktowaniu usług. Nowe przepisy zakładają dodatkową punktację dla szpitali posiadających zakład patomorfologii z kodem resortowym 7300. Dyskutowaliśmy o możliwości sprawdzania, czy zapisy w statutach szpitali i rejestrze u wojewodów są zgodne ze stanami faktycznymi. Realizacja tego zagadnienia będzie możliwa we współdziałaniu z nadzorem specjalistycznym.
  4. W związku z pracami nad ustawą o cmentarzach i chowaniu zmarłych, poruszyliśmy po raz kolejny temat szczątków ludzkich i materiałów tkankowych po badaniach patomorfologicznych.
  5. Zwróciliśmy uwagę, że ze względu na warsztat diagnostyki patomorfologicznej, który obecnie wymaga wielu specjalistycznych metod (w tym badań genetycznych i molekularnych) nie można ograniczać dostępu do wspomnianych technik poprzez przypisanie ich wyłącznie do jednej grupy zawodów medycznych. Zostaliśmy zapewnieni, że zostanie to uwzględnione w pracach legislacyjnych.

Dodaj komentarz