Składki członkowskie za 2024

Szanowni Państwo,
Przypominamy o opłaceniu składki członkowskiej za 2024. W 2023 roku zostało uruchomione osobne konto bankowe Zarządu Głównego PTPat, na które można przelewać składki członkowskie. Roczna wysokość składki od 2023 roku wynosi:
200 zł (PLN) – dla członków zwyczajnych
150 zł (PLN) – dla rezydentów
(Składka obejmuje również koszty związane z wydawaniem czasopisma Polish Journal of Pathology.)
KONTO DO INDYWIDUALNEGO UISZCZANIA SKŁADEK CZŁONKOWSKICH (począwszy od składki członkowskiej za rok 2023):
BIG Bank GDAŃSKI S.A. Oddział Millennium
Nr konta 39 1160 2202 0000 0005 7064 0044
Polskie Towarzystwo Patologów
ul. Grzegórzecka 16, 31-531 Kraków,
NIP: 526-17-22-893
Przy składaniu dyspozycji przelewu konieczne jest podanie następujących danych:
imię i nazwisko, nazwa oddziału PTPat, składka za rok…..

Dodaj komentarz