nowi specjaliści – GRATULUJEMY!

W dniach 14 i 15 listopada br. został przeprowadzony Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie patomorfologii. Jedenastu lekarzy złożyło egzamin z wynikiem pozytywnym. Wśród zdających były osoby będące jeszcze w trakcie szkolenia. Obecne regulacje prawne umożliwiają podjęcie egzaminu w trakcie ostatniego roku szkolenia specjalizacyjnego. Pamiętać należy, że mimo pozytywnego wyniku PES w celu uzyskania dyplomu specjalisty wymagane jest ukończenie szkolenie zgodnie z programem.

W dniu 14 grudnia br. został przeprowadzony Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w dziedzinie cytomorfologii medycznej dla diagnostów laboratoryjnych. Egzamin z wynikiem pozytywnym złożyły trzy osoby.

Wszystkim nowym specjalistom serdecznie gratulujemy i życzymy zadowolenia z pracy zawodowej oraz nieustającej fascynacji wykonywanym zawodem – już z tytułem specjalisty!

Dodaj komentarz