zebranie Zarządu Głównego – ważne informacje

W dniu 24 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego naszego Towarzystwa oraz nadzoru specjalistycznego. Podjęto istotne uchwały:

1. na dzień 27 kwietnia 2022r. zwołano Zgromadzenie (Zebranie) Walne Członków Polskiego Towarzystwa celem zatwierdzenia nowego statutu. Zgodnie z dotychczasowymi zasadami Przewodniczący Oddziałów przekazują informację z zebrań ZG w Oddziałach. Ponadto szczegółowe informacje zostaną przekazane w najbliższy poniedziałek na stronie Towarzystwa. 

2. dotyczącą rezygnacji z papierowej wersji Polish Journal of Pathology dla Członków Towarzystwa od pierwszego zeszytu w roku 2022; pozostaje wersja on-line. 

W związku z powyższym prosimy wszystkich P.T. Członków naszego Towarzystwa o ewentualne uzupełnienie adresów email, w celu m.in. umożliwienia przekazywania informacji o ukazaniu się kolejnych zeszytów PJP. 

Na posiedzeniu omówiono także bieżące sprawy dotyczące projektu akredytacji jednostek diagnostyki patomorfologicznej, prowadzone przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w ramach partnerstwa w projekcie PO WER, którego beneficjentem jest Ministerstwo Zdrowia.

Dodaj komentarz