zalecenia COVID19 – cz.3

Poniżej przekazuję rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia w sprawie postępowania ze zwłokami osób zmarłych z powodu COVID19.

http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000058501.pdf

W/w dokument był opracowany w porozumieniu z konsultantami krajowymi w dziedzinie medycyny sądowej oraz w dziedzinie patomorfologii i dziedzinie chorób zakaźnych, a przekazywane przez konsultantów sugestie zostały uwzględnione.

Informuję, że procedury sekcyjne muszą być adekwatnie dostosowane do w/w rozporządzenia.

Jednocześnie informuję, że wprowadzono zasady określania przyczyn zgonu z uwzględnieniem zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)

Oryginalne dokumenty WHO poniżej:

Poniżej linki do innych dokumentów, przydatnych w obecnym stanie pandemii:

https://www.rcpath.org/profession/coronavirus-resource-hub.html

ryzyko związane z SARS-CoV-2 w dziale diagnostycznym:

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/biosafety-faqs.html

Dodaj komentarz