posiedzenie komitetu edukacyjnego ESP

Dzisiaj (17.01) odbyło się posiedzenie podzespołu ds. edukacji Europejskiego Towarzystwa Patologów (EduCom ESP). Omówiono nową strategię prowadzenia Europejskiej Szkoły Patologii (ESCoP) mającą na celu zwiększenie liczby kursów prowadzonych pod auspicjami ESP oraz dyskutowano zmianę formuły szkolenia (m.in. wprowadzenie kursów na różnym poziomie zaawansowania). Poruszono zagadnienie wprowadzenia sposobów dokumentowania kształcenia ustawicznego po osiągnięciu tytułu specjalisty. Zaplanowano zwiększenie liczby kursów oraz materiałów na platformach e-learning. Zdefiniowano strukturę oraz zawartość bazy pytań dla potrzeb testu progresywnego oraz europejskiego egzaminu specjalizacyjnego. Kolejna edycja testu progresywnego zostanie udostępniona w czerwcu. Trwają prace nad jak najszybszym uruchomieniem egzaminu specjalizacyjnego (European Board). 

Dodaj komentarz