piśmiennictwo do egzaminu specjalizacyjnego

Zgodnie z wymogami CMKP uaktualniono wykaz.
Wykaz piśmiennictwa obowiązującego lekarzy realizujących kształcenie specjalizacyjne i przygotowujących się do egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinie PATOMORFOLOGII (rok 2020)

Podręczniki obowiązujące w języku polskim

  1.  Stachura J., Domagała W.: Patomorfologia 
  2. (tom I – wydanie III; tom II – wydanie III).
  3. Robbins Patologia, Vinay K., Abul K., Abbas, Jon C., Aster, (wyd. 10; wyd. polskie pod red. Prof. W. Olszewskiego); Edra Urban & Partner, wydanie 2019

Czasopisma obowiązujące w języku polskim

Polskojęzyczne suplementy do Polish Journal of Pathology od roku 2009

Podręczniki zalecane w języku angielskim (opcjonalnie):

do egzaminu ustnego zalecana lektura uzupełniająca:

  1. Rosai and Ackerman’s Surgical Pathology (wydanie 11; wersja 2-tomowa), Elsevier 2017
  2. klasyfikacje nowotworów wydawane przez WHO;
  3. bieżące standardy/wytyczne publikowane przez Polskie Towarzystwo Patologów

Dodaj komentarz